Překlady

 • dokumentace výrobků (provozně-technické dokumentace (DTR), pokyny, návody...)
 • prezentace
 • webové stránky
 • projektové dokumentace
 • počítačové aplikace
 • CAD výkresy
 • jiné texty a výkresy

Poradenství

 • technické poradenství v oblasti železničních zabezpečovacích zařízení včetně prověření dokumentace
 • technické konzultace
 • odhad ceny, sestavení rozpočtu

Projektování

Připravujeme technickou dokumentaci v oblasti železničních zabezpečovacích zařízení pro různé typy zařízení
 • koncepce
 • projektová dokumentace stavby a realizační dokumentace
 • ostatní etapy a výkonové fáze projektové dokumentace
Ve spolupráci s uznávanými inženýry oprávněnými k projektování a vedení prací připravujeme také technickou dokumentaci v oblasti energetiky a telekomunikační techniky.

Překlady
aneb čím vynikáme v překladech


 • překlady vyhotovuje osoba s dlouholetou zkušeností v oblasti projektování a výrobě železničních zabezpečovacích zařízení, kvalifikovaná v oboru projektování a vedení staveb
 • pracujeme se všemi formáty textových souborů a dodržujeme zdrojové formátování
 • překládáme výkresy v každém formátu, včetně formátu CAD (dgn, dwg atd.)
 • známe specifické podmínky práce s překlady slovníků v počítačových aplikacích
 • používáme nástroj CAT Wordfast Translation Studio a XTM, což je zárukou vysoké kvality překladů

Projektování
aneb čím vynikáme v projektování


 • komplexní přístup
 • bezproblémová spolupráce s Objednatelem
 • kvalita a spolehlivost realizovaných projektů
 • využití v projektování nových technologií
 • nikdy neprojektujeme „jen od kancelářského stolu"
 • používáme nástroj Bentley promis-e, což je zárukou vysoké kvality

Reference
spolupracovali jsme nebo stále spolupracujeme s největšími českými společnostmi v obotu železnice


AŽD Praha s.r.o. (www.azd.cz)
První Signální, a.s. (www.1sig.cz)
SUDOP PRAHA a.s (www.sudop.cz)
VÚKV a.s. (www.vukv.cz)

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz